Ποσοστό επιτυχίας

Ποσοστό επιτυχίας
Increased by My Personal
One-On-One Coaching

Πρακτική μου ως μια άδεια θεραπευτής μασάζ εγκυμοσύνης στη Νότια Φλόριντα μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει με πολλές έγκυες πελάτες για ολοκληρωμένη φυσική μέθοδος μου για να αυξήσει τις πιθανότητές τους να συλλάβουν ένα συγκεκριμένο φύλο για το επόμενο παιδί τους. My clients have urged me to consider sharing my method on a larger scale with women seeking to get pregnant for the first time as well as women seeking to conceive another child. As for the people I have coached to date, they have been successful in conceiving the baby boy or baby girl of their dreams with my method. As I stated above, my method is based on a number of natural methods available, which have all been scientifically proven to significantly increase the probability of conceiving the gender of one’s choice. Some of the methods report an overall 75% success rate for girls and 80% success rate for boys. Those methods also report that those who follow all instructions carefully can expect the success rate to go up and that their individual chances may be considerably better than the reported 75% success rate for girls and 80% success rate for boys. With the combination of the methods I use, it is my belief that my success rate is even better than the highest success rate anticipated by such methods (μέχρι και 90%) because my personal one-on-one coaching will reinforce my instructions and guidelines will be carefully followed (για να αποφευχθεί το ανθρώπινο λάθος το οποίο θα μειώσει τις πιθανότητες απόκτησης του φύλου της επιλογής σας). If this sounds like something you would be interested in, then make sure you keep reading because at the end of this letter I am going to make you an offer that you won’t be able to resist!